klėpoti

klėpoti
klėpoti, -oja, -ojo plg. klėpti.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • klepoti — 1 ×klepoti, oja, ojo (brus. клeпaць) [K]; M 1. tr. apkalbėti, šmeižti, niekinti: Kam klepoji jį (neteisingai šneki), kad būk jis vagis, paleistuvas J. Jus gėdys ir klepõs ir visa pikta prieš jus kalbės meluodami, klepodami ir stebuklingas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klepoti — 2 ×klepoti, oja, ojo tr. painioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apklepoti — 1 ×apklepoti tr.; B 1. apkaltinti, apšmeižti: Neapklepok žmogaus, jei tikrai nežinai Grl. Neteisingai apklepodamas, kamantinėja jis mane, neva aš vagis esąs J. Tą žmogelį aš per daug apklepojau Gl. Savo artimą apklepoti Mšk. Jis nesibaidos su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apklėpoti — plg. apklėpti 1. | prk.: Viera stipra apklėpodami WP71. klėpoti; apklėpoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiklepoti — 2 ×apsiklepoti (plg. l. wklepać się) tr. įsižiūrėti, įsimylėti: Apsiklepojo biedną vaikį Užv. klepoti; apsiklepoti; įklepoti; prisiklepoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klepojimas — ×klepojimas sm. (1) [K] → 1 klepoti 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisiklepoti — 2 ×prisiklepoti prikibti: Kai prisklepo[jo] prieg mergos! Alv. Ejau namo, ir prie manęs kažin koks nepažįstamas prisklepojo Lš. klepoti; apsiklepoti; įklepoti; prisiklepoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sklepoti — ×sklepoti, oja, ojo (brus. клeпaць) tr. apkalbėti, šmeižti, klepoti: Tu į lapus lapojai, manę kalboms sklepojai KlvD172 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užklepoti — 1 ×užklepoti tr., intr.; M kaltę kam suversti, užsipulti: Ar nedrovu tau vien tik velnią užklepoti? Blv. Klepote užklepojau, kad jijė pavogė valakninką J. | Ten navynai klepote užklepõs tave J. | refl.: Be reikalo ant manęs užsiklepoja V.Kudir.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įklepoti — 2 ×įklepoti 1. tr. Š įpainioti, įvelti. | refl.: Kad įsiklepojau bėdon, dabar nei ko daryti Pnd. Ir anas dėlto bežulkaudamas insklepojo Vžns. Aš ten neeisiu, nenoriu įsiklepoti J. Tai įsiklepojo į skolas Gž. 2. (plg. l. wklepać się) refl. tr.,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”